giáo án ngữ văn 6 học kì 2 Archive

Giáo án bài Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê) 1. Kiến thức – Nắm vững cốt truyện, nhân vật và chủ đề tư tưởng của truyện. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét văn bản, đọc và tóm tắt truyện. 3. Thái độ – Có thái độ học tập …
DMCA.com Protection Status Call Now Button