Với mục đích cung cấp những gia sư chất lượng, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trung tâm gia sư HSG có chính sách học thử như sau: Gia đình sẽ được học thử 1, 2 hoặc 3 buổi. Sau buổi học thử đầu tiên nếu không ưng ý với gia sư đó, trung tâm sẽ đổi gia sư khác cho gia đình mà không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào. Ngược lại nếu chất lượng gia sư tốt, phù hợp với học sinh thì gia sư tiếp tục dạy lâu dài và gia đình được miễn phí buổi đầu tiên khi giáo viên đến làm quen, dạy thử.

Lưu ý: Nếu gia sư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu ban đầu phụ huynh vẫn phải thanh toán đủ số buổi học dựa trên lương tháng.