Dạy Kèm là một hình thức truyền đạt kiến thức mang tính chất giữa một thầy và một trò, đây cũng là một phương pháp học hiệu do quá trình tương tác giữa thầy và trò rất cao. Người thầy thường thì sẽ tạo ra những phương pháp giảng dạy đặc biệt dành riêng cho trò giúp có được được những bài học thú vị dể tiếp thu một cách nhanh chóng mà vẫn hiệu quả chất lượng, Dưới đây trung tâm gia sư HSG sẽ chưa sẻ 8 bước giúp học sinh tiến bộ ngay sau 1 tháng học

  • LIÊN HỆ: Liên hệ trung tâm Học Sinh Giỏi để được tư vấn Miễn Phí và tìm gia sư Miễn Phí.
  • TRAO ĐỔI: Trung tâm gia sư chung tôi báo học phí cho Phụ huynh – Học sinh. Và trao đổi để tìm gia sư phù hợp tốt nhất.
  • KIỂM TRA: Gia sư tới nhà bữa đầu tiên để kiểm tra trình độ, sức học, tình trạng, tính cách.
  • LẬP LỘ TRÌNH: Gia sư và trung tâm sẽ lên kế hoạch học tập tốt nhất để đảm bảo học sinh tiến bộ.
  • HỌC THỬ: Học sinh được học thử 1-3 buổi đầu để đánh giá và tin tưởng.
  • GIẢNG DẠY: Gia sư tiến hành giảng dạy tận tình, kèm cặp kĩ lưỡng giúp học sinh tiến bộ sau 1 tháng học.
  • BÁO CÁO: Báo cáo kết quả học tập tiến bộ cho Phụ huynh – Học sinh vào mỗi cuối tháng (nếu Phụ huynh có yêu cầu).
  • HOÀN THIỆN: Gia sư thường xuyên đánh giá, điều chỉnh để tiếp tục đảm bảo sự tiến bộ cho học sinh.