Giáo án bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

1. Kiến thức

– Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về Tiếng Việt, tập làm văn, văn học.

– Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, bài học của mỗi học sinh.

– Các kiến thức đã học về Tiếng Việt, tập làm văn, văn học trong học kì I ở lớp 6.

2. Kĩ năng

– Vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.

– Rèn kĩ năng làm bài tổng hợp cho học sinh.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng, nghiêm túc .

1. Giáo viên sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo chuẩn ktkn.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Đề + đáp án do Phòng Giáo dục ra.

4. Củng cố, luyện tập

– Hết giờ giáo viên thu bài.

– Nhận xét giờ học.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Ôn lại toàn bộ chương trình ngữ văn đã học.

– Soạn bài : Chương trình ngữ văn địa phương.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *