giáo án ngữ văn 6 bài Archive

Giáo án bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) 1. Kiến thức Biết được một số danh lam thắng cảnh của địa phương. Sưu tầm tranh ảnh về danh lam thắng cảnh. 2. Kĩ năng tìm hiểu, sưu tầm. 3. Thái độ Có ý thức học tập tích cực 1. …

Giáo án bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 1. Kiến thức Nắm được công dụng và ý nghĩa ngữ pháp của các loại dấu câu: chấm, chấm hỏi, chấm than… và dấu phẩy. 2. Kĩ năng Sử dụng dấu câu. 3. Thái độ Có ý thức …

Giáo án bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 2) 1. Kiến thức Thấy được Bức thư của thủ lĩnh da đỏ xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, đất nước đã nêu lên một vấn đề bức xúc có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống hiện nay. Bảo …

Giáo án bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 1) 1. Kiến thức Thấy được Bức thư của thủ lĩnh da đỏ xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, đất nước đã nêu lên một vấn đề bức xúc có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống hiện nay. Bảo …
DMCA.com Protection Status Call Now Button