Giáo án bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

1. Kiến thức

Tổng kết kiến thức học kì 2.

2. Kĩ năng

Luyện kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp

3. Thái độ

Có ý thức làm bài.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Không.

3. Bài mới

Theo đề của phòng

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *