Giáo án bài Tổng kết phần văn – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tổng kết phần văn

1. Kiến thức

– Nắm được hệ thống văn bản với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của các văn bản trong chương trình.

– Hiểu và cảm thụ được vẻ đẹp của một số hình tượng nhân vật văn học tiêu biểu, tư tưởng yêu nước và truyền thống nhân ái trong các văn bản dã học.

– Ôn lại các loại văn cơ bản: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, chính luận, nhật dụng. Nêu các phương thức biểu đạt của các văn bản.

2. Kĩ năng

Biết vận dụng các phương thức biểu đạt phù hợp trong việc xây dựng một văn bản hoàn chỉnh nhằm đạt được mục đích giao tiếp.

Rèn luyện kĩ năng so sánh, hệ thống hoá, tổng hợp và phân tích.

3. Thái độ

Có ý thức ôn tập.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

GV khái quát lại những nội dung chính của bài

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Soạn bài: Tổng kết phần Tiêng Việt

– Hoàn thiện bài tập.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tổng kết phần văn

– GV cho HS kiểm tra chéo lẫn nhau

– GV tổng kết đúng hoặc sai.

– HS trình bày, nhận xét.

– HS xem lại chú thích

– HS trình bày, nhận xét

– HS được tự do trình bày suy nghĩ của mình.

– HS trả lời

A. phần văn:

1. Lập bảng thống kê các văn bản đã học.

– Yêu cầu: Nhớ chính xác theo các cụm bài, các kiểu văn bản đã học theo thứ tự.

a. Tự sự:

– Tự sự dân gian: các truyện cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, cười.

– Tự sự trung đại

– Tự sự hiện đại: thơ tự sự, trữ tình,

b. Văn bản miêu tả:

c. Văn bản biểu cảm

d. Văn bản nhật dụng.

2. Nêu khái niệm

3. Lập bảng thống kê về các nhân vật chính.

4. Nêu nhân vật mà mình thích? Vì sao?

5. Phương thức biểu đạt: Tự sự

6. Những văn bản thể hiện:

a. Truyền thống yêu nước: Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm,

b. Tinh thần nhân ái: Côn rồng, cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy…

7. HS về nhà làm.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *