Giáo án bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

1. Kiến thức

Biết được một số danh lam thắng cảnh của địa phương.

Sưu tầm tranh ảnh về danh lam thắng cảnh.

2. Kĩ năng

tìm hiểu, sưu tầm.

3. Thái độ

Có ý thức học tập tích cực

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Không.

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

GV khái quát lại những nội dung chính của bài

5. Hướng dẫn học ở nhà

– HS ôn bài

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Báo cáo tranh ảnh, tư liệu đã sưu tầm được

– Các tổ trao đổi, thảo luận

I. Báo cáo tranh ảnh, tư liệu đã sưu tầm được

Hoạt động 2: Trình bày tư liệu

– Trình bày theo đơn vị tổ

– GV tổng kết rút ra bài học

– GV giới thiệu mẫu một danh lam thắng cảnh ở HN.

II. Trình bày tư liệ

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *