Giáo án bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

1. Kiến thức

Nhận ra những lỗi thường gặp khi viết đơn và tim phương pháp sửa chữa

2. Kĩ năng

Ôn tập những hiểu biết về kiểu đơn từ.

3. Thái độ

Luyện kĩ năng phát hiện và sửa chữa các lỗi trong khi viết đơn.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Nêu các mục không thể thiếu trong một lá đơn?

– Nêu những điểm lưu ý khi trình bày một lá đơn?

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

– Viết đơn xin vào đội TNTP Hồ Chí Minh

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Soạn bài: Động Phong Nha

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các lỗi thường mắc khi viết đơn.

– Yêu cầu HS đọc

– Chia nhóm để HS làm việc theo nhóm

– Mỗi HS đọc một lá đơn

– Các nhóm làm việc, thời gian trong 5 phút, đại diện nhóm trình bày.

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn.

Bài tập 1: Lá đơn 1 mắc các lỗi:

– Thiếu quốc hiệu

– Thiếu ngày tháng, nơi viết đơn, họ và tên người viết đơn.

– Người, nơi nhận đơn không rõ.

– Thiếu chữ kí của người viết đơn.

– Cách sửa: Bổ sung những phần thiếu.

Bài 2: Lá đơn thứ hai mắc lỗi:

– Thừa phần viết về bố, mẹ vì không cần thiết phải khai trong đơn.

– Lí do trình bày trong đơn chưa rõ ràng, xác đáng.

– thiếu thời gian, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn.

– Cách sửa: Bổ sung những phần thiếu, bỏ phần chữ viết thừa.

Bài tập 3: các lỗi mắc phải:

– Lí do viết đơn không xác đáng (đang sốt không thể viết đơn) mà phải do phụ huynh viết.

– Cách sửa: Thay người viết bằng tên và cách xưng hô của một phụ huynh.

– Trình bày lại phần lí do cho thích hợp.

Hoạt động 2: Luyện tập

– GV chia nhóm

– Mỗi tổ làm một nhóm, mỗi nhóm viết một lá đơn, cử đại diện trình bày lá đơn của nhóm mình.

– Thời gian làm việc trong 10 phút

– Các nhóm nhận xét, bổ sung

– HS tự hoàn thiện đơn vào vở cảu mình

II. Luyện tập:

1. Đơn xin cấp điện cho gia đình.

yêu cầu: Nhất thiết phải có lời cam kết tuân thủ nghiêm túc qui chế dùng điện, yêu cầu về đường dây, công tơ…

2. Đơn xin vào đội tình nguyện bảo vệ môi trường.

– Có thể gửi người đội trưởng hoặc hiệu trưởng nhà trường và phải có sự đồng ý của GV chủ nhiệm lớp, của gia đình.

3. Đơn xin cấp bàn ghế mới.

– Nhất thiết phải trình bày một cách cụ thể tình trạng hỏng của bàn ghế hiện nay.

4. Đơn xin chuyển trường.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *