Trắc nghiệm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Câu 1. Tác giả của bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng là ai? A. Tuệ Tĩnh B. Thái y lệnh họ Phạm C. Lê Hữu Trác D. Hồ Qúi Ly Câu 2. Nhận xét không đúng về Thái y lệnh họ Phạm … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Tính từ và cụm tính từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Tính từ là gì? A. Tính từ là từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái B. Có thể trực tiếp làm vị ngữ C. Có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, sẽ, không, chưa, chẳng… D. Cả 3 đáp án trên Câu 2. Cho … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Mẹ hiền dạy con có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Mẹ hiền dạy con có xuất xứ ban đầu từ đầu? A. Liệt nữ truyện B. Mạnh Tử truyện C. Nam Ông mộng lục D. Cổ học tinh hoa Câu 2. Lời giải thích nào sau đây không đúng? A. Truyện Mẹ hiền dạy con được viết ở thời trung đại B. Truyện … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Động từ – Cụm động từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Dòng nào sau đây nêu sai đặc điểm của động từ? A. Thường làm vị ngữ trong câu B. Có khả năng kết hợp với đã, sẽ đang, cũng, vẫn chớ C. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ D. Thường làm thành phần … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Con hổ có nghĩa có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Nhận xét nào không đúng về truyện trung đại? A. Đó là những truyện được viết bằng chữ Hán thời trung đại B. Đó là những truyện được truyền miệng trong dân gian C. Đó là những truyện mang đậm tính giáo huấn D. Đó là những truyện cách viết còn đơn giản … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Chỉ từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Chỉ từ là gì? A. “chỉ định”, “chỉ vào”, “trỏ vào” sự vật, sự định vị B. Những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong thời gian và không gian C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lợn cưới, áo mới có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Về đặc điểm nghệ thuật, truyện cười giống với truyện ngụ ngôn ở điểm nào? A. Nhân vật chính được nhân hóa B. Sử dụng tiếng cười C. Ngắn gọn, hàm súc hơn các loại truyện khác D. Dễ nhớ, dễ thuộc Câu 2. Mục đích của truyện cười là gì? A. Cung … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Treo biển có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Treo biển Câu 1. Truyện cười là gì? A. Truyện cười là truyện kể về những thói hư tật xấu đáng cười trong xã hội B. Kể về những thói hư tật xấu trong cuộc sống nhằm tạo tiếng cười mua vui, hoặc tạo ra lời khuyên răn, bài học C. Kể về … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Cụm danh từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Cụm danh từ Câu 1. Cụm danh từ là gì? A. Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ B. Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành C. Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Đeo nhạc cho mèo có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Chuột không bao giờ thực hiện được ý định chống lại mèo vì? A. Cả làng đồng thanh tìm được giải pháp nhưng không ai chịu thực hiện B. Vì loài chuột bản chất sợ mèo C. Vì cả lũ hèn nhát, vô trách nhiệm, chỉ nghĩ lợi cho mình D. Đáp án … Đọc tiếp

Call Now Button