Trắc nghiệm Nghĩa của từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?

A. Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị

B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Câu 2. Cách giải thích thế nào về nghĩa của từ không đúng?

A. Đọc nhiều lần là từ cần được giải thích

B. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

Xem thêm:   Soạn bài: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

C. Dùng từ đồng nghĩa để giải thích

D. Dùng từ trái nghĩa để giải thích

Câu 3. Sách Ngữ văn Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích Sơn Tinh, thần núi; Thủy Tinh, thần nước đã giải thích theo cách nào?

A. Sử dụng khái niệm

B. Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

C. Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

D. Miêu tả hành động, kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Câu 4. Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già, được giải thích theo cách nào?

Xem thêm:   Soạn bài: Kể chuyện tưởng tượng (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

A. Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

B. Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

C. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

D. Miêu tả hành động kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Câu 5. Từ bao gồm mấy phần?

A. Gồm ba phần: nghĩa, hình thức âm đọc, nội dung

B. Gồm hai phần: nội dung và hình thức

C. Gồm một phần: nội dung từ biểu đạt

D. Không phân chia được

Câu 6. Từ “sẽ sàng” có phải từ ghép không?

Xem thêm:   Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ - tiếp theo (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

A. Có

B. Không

Câu 7. Từ khúc khích có phải từ láy không?

A. Có

B. Không

Câu 8. Từ “chuồn chuồn” có phải từ láy không?

A. Có

B. Không

Câu 9. Yếu tố “vô” trong từ “vô vị” mang nghĩa gì?

A. Không

B. Có

C. Vừa có vừa không

D. Vào

Câu 10. Yếu tố “tri” trong từ “tri âm” có nghĩa là gì?

A. Hiểu biết

B. Tri thức

C. Hiểu

D. Nhìn thấy

Bài giảng: Nghĩa của từ

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm:   Trắc nghiệm Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự có đáp án - Ngữ văn lớp 6

Viết một bình luận

Call Now Button