Trắc nghiệm Câu trần thuật đơn có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Thế nào là câu trần thuật đơn? A. Là câu do một cụm C- V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, một ý kiến B. Là câu có đầy đủ thành phần chính và thành phần phụ C. Là câu có thể lược bỏ được thành … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Cây tre Việt Nam có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Cây tre Việt Nam Câu 1. Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì? A. Kí B. Truyện ngắn C. Tiểu thuyết D. Thơ Câu 2. Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam? A. Tô Hoài B. Nam Cao C. Thép Mới D. Nguyễn Minh Huệ Câu 3. Trong bài, tác … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Các thành phần chính của câu có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Thành phần chính của câu là gì? A. Là thành phần không bắt buộc B. Là thành phần bắt buộc C. Là thành phần vô cùng ít trong câu D. Là thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một số … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Cô Tô có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Đoạn trích Cô Tô được viết theo phương thức biểu đạt nào? A. Biểu cảm B. Tự sự C. Miêu tả D. Nghị luận Câu 2. Cô Tô là quần đảo thuộc địa phương nào? A. Vũng Tàu B. Nghệ An C. Hải Phòng D. Quảng Ninh Câu 3. Văn bản Cô Tô … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Hoán dụ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Hoán dụ là gì? A. Là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác B. Là đối chiếu tên sự vật hiện tượng này với tên sự vật hiện tượng khác C. Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên, sự vật, hiện … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Mưa có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Mưa là bài thơ của ai? A. Tố Hữu B. Trần Đăng Khoa C. Nguyên Hồng D. Tô Hoài Câu 2. Mưa được miêu tả theo trình tự nào? A. Trước và trong cơn mưa B. Từ ngoài đồng về nhà C. Từ trên trời rơi xuống mặt đất D. Trong và sau … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lượm có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Lượm Câu 1. Ai là tác giả bài thơ Lượm? A. Huy Cận B. Tế Hanh C. Tố Hữu D. Xuân Diệu Câu 2. Trong bài thơ Lượm, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào? A. Miêu tả B. Tự sự, biểu cảm C. Biểu cảm D. Biểu cảm kết hợp … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Ẩn dụ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Ẩn dụ là gì? A. Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm B. Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác C. Gọi tên sự vật, … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Đêm nay Bác không ngủ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Đêm nay Bác không ngủ Câu 1. Đêm nay Bác không ngủ là của tác giả nào? A. Tố Hữu B. Tế Hanh C. Minh Huệ D. Viễn Phương Câu 2. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Trước Cách mạng tháng Tám B. Trong thời kì chống Pháp C. Thời … Đọc tiếp

Trắc nghiệm Phương pháp tả người có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Muốn tả người cần? A. Xác định đối tượng cần tả B. Quan sát, lựa chọn chi tiết tiêu biểu C. Trình bày kết quả quan sát theo thứ tự D. Cả 3 đáp án trên Câu 2. Phần mở bài của bài văn miêu tả người sẽ thực hiện điều gì? A. … Đọc tiếp

Call Now Button