ngữ văn 6 Archive

Trắc nghiệm Tổng kết phần Văn và Tập làm văn có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Câu nào trả lời đúng cho khái niệm truyện ngụ ngôn? A. Là truyện kể về các loài vật B. Là truyện kể về những hiện tượng đáng cười C. Là truyện kể về loài vật, con người, nhằm nêu ra bài học trong cuộc sống D. Là truyện nhằm phê phán những …

Trắc nghiệm Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Cho câu: “Năm 1945, với sự thành công của Cách mạng Tháng Tám đã được đổi thành tên cầu Long Biên”, câu này mắc lỗi gì? A. Sai về nghĩa B. Thiếu chủ ngữ C. Thiếu vị ngữ D. Thiếu cả chủ và vị Câu 2. Điền vị ngữ thích hợp vào chỗ …

Trắc nghiệm Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Câu 1. Văn bản nhật dụng là gì? A. Là văn bản được sử dụng trong các cơ quan hành chính B. Là những văn bản được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày C. Là những văn bản có nội dung gần gũi, bức thiết …
DMCA.com Protection Status Call Now Button