Trắc nghiệm Sự việc và nhân vật trong văn tự sự có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Sự việc trong văn tự sự là gì?

A. Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể về thời gian, địa điểm, nhân vật, có nguyên nhân- diễn biến- kết quả được sắp xếp theo trình tự nhất định

B. Là những sự việc được kể theo thứ tự sự việc bắt đầu đến sự việc kết thúc

C. Là sự hành động của nhân vật trong truyện

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 2. Nhân vật trong văn tự sự là gì?

A. Là người làm việc đồng thời là người thể hiện và nói tới trong văn bản

B. Nhân vật được thể hiện thông qua các phương diện: tên gọi, lai lịch, hình dáng, hành động, tính nết

C. Có nhân vật chính, nhân vật phụ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Hoàn thiện các nội dung cụ thể của các yếu tố sau trong truyện Bánh chưng, bánh giầy:

A. Nhân vật:….

B. Địa điểm….

C. Thời gian:…

D. Nguyên nhân:…

Đ. Diễn biến:…

E. Kết quả:…

Câu 4. Ai là nhân vật chính trong truyện bánh chưng, bánh giầy?

A. Vua Hùng vương

B. Lang Liêu

C. Tiên vương

D. Các lang, trời, đất

Câu 5. Nhận xét đúng về vai trò của nhân vật phụ trong tác phẩm tự sự?

A. Đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm

B. Không góp vai trò gì trong tác phẩm

C. Tuy có vai trò thứ yếu nhưng vô cùng cần thiết cho sự phát triển của truyện

D. Quan hệ mật thiết với các nhân vật khác trong tác phẩm

Câu 6. Trong văn tự sự, nhân vật có mối quan hệ thế nào với sự việc?

A. Liên quan mật thiết

B. Liên quan ít

C. Liên quan ít hoạc nhiều

D. Không có mối liên quan nào

Câu 7. Sự việc Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, từ trăm trứng nở ra một trăm người con, là sự việc chính, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8. Nhân vật nào là nhân vật phụ trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

A. Sơn Tinh

B. Thủy Tinh

C. không có nhân vật phụ

D. Các bô lão

Câu 9. Chi tiết vua Hùng tổ chức kén rể cho công chúa Mị Nương là sự việc chính, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Sự kiện nào trong các sự việc dưới đây không có trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?

A. Vua Hùng tổ chức kén rể cho công chúa

B. Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn

C. Thủy Tinh đến sau tức giận, đem quân đánh Sơn Tinh

D. Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giầy tế tiên Vương

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Similar Posts

42 Comments

  1. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  2. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *