Soạn bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Đọc bài văn sau đây để trả lời câu hỏi. a. Nói lên y đức của người thầy thuốc: hết lòng cứu giúp người bệnh, không phân biệt địa vị sang hèn. b. – Chủ đề của văn bản là ca ngợi lòng thương người của thầy thuốc Tuệ Tĩnh. – Câu chủ đề…

Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

      Giặc Minh đô hộ, Lê Lợi dựng cờ tụ nghĩa tại Lam Sơn được Đức Long Quân cho mượn thanh gươm thần giết giặc. Nhờ có gươm thần, nghĩa quân đánh thắng quân xâm lược. Một năm sau, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi gươm…

Soạn bài: Nghĩa của từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Mỗi chú thích trên gồm 2 bộ phận 2. Bộ phận không in đậm nêu lên nghĩa của từ. 3. Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình. 1. Đọc lại chú thích ở phần I 2. Trong mỗi chú thích trên phần nghĩa của từ được giải thích bằng cách:…

Soạn bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Phần 1: Từ đầu đến mỗi thứ một đôi:điều kiện kén rể. Phần 2: tiếp đến Thần nước đành rút quân: Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh và kết quả. Phần 3 còn lại: Cuộc trả thù của Thủy Tinh và kết quả.       Biết tin Hùng Vương thứ 18 kén rể…

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Có một vị thần nòi Rồng ở dưới nước kết duyên với một vị thần thuộc dòng tiên ở trên núi. Hai người kết duyên với nhau đẻ ra bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra trăm con người. 50 mươi người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non. Người con trưởng theo mẹ lên non được tôn làm vua lấy hiệu là Vua Hùng lập ra nước Văn Lang.Đó là nguồn gốc của người Việt ta bây giờ.

Soạn bài: Thánh Gióng (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: Từ đầu → đặt đâu nằm đấy: sự ra đời kỳ lạ của Gióng. – Phần 2: Tiếp → Cứu nước: Gióng gặp sứ giả, cả làng nuôi Gióng. – Phần 3: Tiếp đến → bay lên trời: Gióng cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng giặc Ân. – Phần 4:…

Soạn bài: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Văn bản và phương thức giao tiếp. a. Muốn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cho người khác biết chúng ta cần phải nói (giao tiếp) hoặc viết (văn bản) . b. Muốn bày tỏ tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng một cách đầy đủ ta cần:      + Nói; rõ ràng, mạch…

Soạn bài: Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 1): – Danh sách các từ và các tiếng. Câu 2 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 1): Phân biệt từ và tiếng. Kết luận: – Tiếng dùng để tạo từ → Từ dùng để tạo câu → câu tạo thành văn bản. – Một tiếng được…

Soạn bài: Bánh chưng bánh giầy (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: Từ đầu → chứng giám (Quyết định truyền ngôi của nhà vua) – Phần 2: Tiếp → hình tròn (các lang tranh tài và sự ra đời của bánh chưng bánh giầy) – Phần 3: Còn lại (ý nghĩa của bánh chưng bánh giầy)       Vua Hùng thứ 6 muốn tìm người…