Trắc nghiệm Chữa lỗi dùng từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Chữa lỗi dùng từ

Câu 1. Các lỗi về từ ngữ thường gặp:

A. Lỗi lặp từ

B. Lỗi dùng sai từ

C. Lỗi dùng sai nghĩa của từ

D. Cả ba đáp án trên

Câu 2. Chữa lỗi dùng từ trong câu sau: “Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn An”

A. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý.

B. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn.

C. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý An.

D. Không sửa câu trên được

Câu 3. Từ “lãng mạng” là từ dùng đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 4. Câu “quá trình phát triển từ hạt mầm lên cây được gọi là quá trình trưởng thành của cây. Từ trưởng thành dùng đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5. Câu “mẹ rất quan tâm với việc học tập, sinh hoạt của em”, từ nào sử dụng sai?

A. Rất

B. Quan tâm

C. Với

D. Việc

Câu 6. Câu “vì một tương lai sáng lạng” từ “sáng lạng” đùng dúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7. Câu “Trời lạnh, An vẫn mặc áo phong thanh” từ dùng sai “phong thanh”, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8. Một bạn học sinh viết các từ “cổ chuyền”, “bánh trưng”, “dủi do” đúng chính tả chưa?

A. Đúng

B. Sai

Bài giảng: Chữa lỗi dùng từ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Similar Posts

72 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *