Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn tự sự có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Khái niệm đúng về tự sự là?

A. Là phương thức trình bày một chuỗi các quan hệ theo trình tự lo gic, mạch lạc nhất định

B. Mục đích giao tiếp của tự sự: nhằm giúp cho người kể giải thích, tìm hiểu, bày tỏ thái độ về sự việc

C. Trình bày các sự việc theo trình tự mạch lạc nhất định

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2. Truyền thuyết Thánh Gióng là văn bản miêu tả, kết hợp biểu cảm và tự sự, đúng hay sai?

Xem thêm:   Trắc nghiệm Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả có đáp án - Ngữ văn lớp 6

A. Đúng

B. Sai

Câu 3. Truyền thuyết Thánh Gióng nhằm mục đích gì?

A. Giải thích nguồn gốc sự việc

B. Tìm hiểu con người

C. Bày tỏ thái độ khen chê

D. Ca ngợi người anh hùng, có công đánh giặc, cứu nước

Câu 4. Văn tự sự có thể kết hợp với các phương thức biểu đạt như miêu tả, biểu cảm được không?

A. Có

B. Không

Câu 5. Những yếu tố quan trọng, bắt buộc phải có trong văn tự sự là?

A. Cốt truyện, nhân vật, thời gian

Xem thêm:   Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

B. Nhân vật, thời gian

C. Chi tiết, nhân vật

D. Nhân vật, chuỗi sự kiện (cốt truyện), thời gian, người kể.

Câu 6. Trong văn tự sự, có thể lược bớt yếu tố nhân vật, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7. Sắp xếp các chi tiết dưới đây cho phù hợp với truyền thuyết Thánh Gióng

A. Gióng biết nói và nhận lời sứ giả

B. Sóng lớn nhanh, cưỡi ngựa đi đánh giặc

C. Giặc tan, Gióng bay về trời

D. Sự ra đời thần kì của Gióng

Xem thêm:   Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn miêu tả có đáp án - Ngữ văn lớp 6

E. Vua lập đền thờ và phong danh hiệu Phù Đổng Thiên Vương

Câu 8. Văn bản tự sự, nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản, nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9. Chủ đề trong văn tự sự được toát lên qua sự việc, cốt truyện, mỗi văn bản tự sự có thể có một hoặc nhiều chủ đề. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thể, sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả… được sắp xếp theo ý đồ người kể. Đúng hay sai?

Xem thêm:   Trắc nghiệm So sánh có đáp án - Ngữ văn lớp 6

A. Đúng

B. Sai

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Viết một bình luận

Call Now Button