Giáo án bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường

1. Kiến thức

– Hiểu các yêu cầu của bài văn tự sự kể chuyện đời thường.

– Nhận diện được đề văn kể chuyện đời thường.

– Biết tìm ý, lập dàn ý cho đề văn kể chuyện đời thường.

2. Kĩ năng

– Làm bài văn kể một câu chuyện đời thường.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ nghiêm túc, tích cực khi tìm hiểu yêu cầu của bài văn tự sự kể chuyện đời thường.

1. Giáo viên sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo chuẩn ktkn.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Các bước làm một bài văn tự sự?

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

– Thế nào là kể chuyện đời thường?So sánh với yêu cầu chung về bài tự sự?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Chuẩn bị giờ sau : Viết bài Tập làm văn số 3.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1. Tìm hiểu các đề văn tự sự

– Gọi HS đọc các đề ở SGK

– Thế nào là kể chuyện đời thường?

– Yêu cầu của kể chuyện đời thường?

– Xác định yêu cầu của đề bài?

Cách kể của em ntn?

– Gọi HS đọc “phương hướng làm bài” trong SGK và rỳt ra kết luận?

– Lập dàn bài cho đề bài sau: Em hóy kể về người ông ( bà )của em.

Phần mở bài em sẽ viết gì?

Phần thân bài kể ntn?

Phần kết bài viết gì?

– Lập dàn bài cho đề bài sau:Kể về người bạn mới quen .

HS lên bảng trình bày , các HS khác nx, bổ sung

GV nx chung ,kết luận

Phần mở bài em sẽ viết gì?

Phần thân bài kể ntn?

Phần kết bài viết gì?

I . Tìm hiểu các đề văn tự sự:

– Kể chuyện đời thường là kể về những câu chuyện hàng ngày từng trải qua, từng gặp với những người quen hay lạ nhưng để lại những ấn tượng, cảm xúc nhất định.

– Nhân vật và sự việc cần phải hết sức chân thật, không nên bịa đặt, thêm thắt tuỳ ý.

II- Quá trình thực hiện đề tự sự

Đề bài: Kể chuyện về ông hay bà của em.

a. Tìm hiểu đề bài:

– Thể loại: văn kể chuyện

– Nội dung: ông hay bà của em

– Phạm vi: kể chuyện đời thường, người thực, việc thực.

b. Phương hướng làm bài:

– Kề về những điều em quan sát hoặc nghe thấy .

– Giới thiệu chung.

– Kể về 1 số việc làm , tính nết , tình cảm của ông đối với mọi người .

3. Dàn bài :

a. Mở bài: Giới thiệu về người bà.

– Giới thiệu đặc điểm, phẩm chất tiêu biểu.

b. Thân bài:

– Kể vài nét về hình dáng.

– Kể những việc làm của bà trong gia đình, thái độ đối với mọi người.

– Thái độ, tình cảm của em đối với bà.

c. Kết bài: cảm nghĩ….

III. Lập dàn bài cho đề văn tự sự:

Đề bài: Kể về người bạn mới quen.

* Gợi ý :

a. Mở bài:Giới thiệu chung: Tên ,tuổi ,trường ,lớp …

b. Thân bài:

– Quen trong hoàn cảnh nào?trong buổi lao động vệ sinh của trường ., hay cùng sinh hoạt văn nghệ…

– Đặc điểm về ngoại hình

+ Khuôn mặt

+ Hình dáng

+ Trang phục

– Tính tình

+ Năng nổ ,hoạt bát

+ Hay giúp đỡ bạn bè

+ Dễ hoà đồng.

c. Kết bài: cảm nghĩ….

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *