Soạn bài: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Đề văn tự sự.

– Đề (1) nêu ra yêu cầu “kể chuyện em thích”.

– Các đề (3) , (4) , (5) , (6) không có từ kể nhưng vẫn là đề văn tự sự.

– Từ trọng tâm trong mỗi đề và chủ đề nghiêng về:

(1) : câu chuyện em thích → sự việc

(2) : một người bạn tốt → kể người.

(3) : kỉ niệm thơ ấu → sự việc

(4) : ngày sinh nhật → sự việc.

(5) : quê em → tường thuật.

(6) : lớn rồi → kể người.

2. Cách làm bài văn tự sự.

a. Yêu cầu cần thực hiện.

Đọc kỹ đề → xác định trọng tâm của đề → xác định phạm vi kiến thức.

b. Lập ý.

– Chọn nội dung (đối tượng) sự việc để kể.

– Kể nội dung theo diễn biến kết quả.

– Thể hiện ý nghĩa của câu chuyện.

c. Lập dàn ý.

– Mở đầu câu chuyện có thể bằng cách: Giới thiệu hoặc đưa ra tình huống.

– Sự việc kể theo trình tự trước sau.

– Sắp xếp diễn biến của sự việc một cách dễ hiểu, dễ theo dõi và hiểu được ý định của người viết.

d. Viết bằng lời văn của em chính là viết bằng suy nghĩ của cá nhân thông qua cách diễn đạt của mình → mang dấu ấn rất riêng của cá nhân.

đ. Cách làm bài văn tự sự:

– Nắm vững yêu cầu của đề.

– Lập ý xác định nội dung viết theo yêu cầu của đề: Nhân vật sự việc diễn biến kết quả và ý nghĩa.

– Lập dàn ý: sắp xếp các sự việc theo trình tự trước sau một cách hợp lý.

– Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Kết luận: Xác định yêu cầu của đề → lập ý → lập dàn ý → bài văn hoàn chỉnh.

Hãy kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.

Dàn ý.

– Mở Bài: Giới thiệu về sự ra đời của Gióng

– Thân bài: Sự lớn lên của Gióng và Gióng đi ra trận

– Kết bài: Kết quả và sự bất tử của Gióng.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *