Soạn bài: Con Rồng cháu Tiên (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: từ đầu → Long Trang ( chân dung của Lạc Long Quân và Âu Cơ)

– Phần 2: Tiếp → Lên đường: Quá trình Âu Cơ mang thai và sự chia ly của hai người.

– Phần 3: Còn lại: Nguồn gốc của người Việt.

     Câu chuyện kể về Lạc Long Quân thuộc thần biển kết duyên cùng Âu Cơ thuộc dòng tiên ở trên núi. Hai người đẻ ra bọc trăm trứng, nở ra thành trăm con người. 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non cùng mở mang đất nước. Câu chuyện giải thích nguồn gốc của người Việt.

Câu 1(trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Nguồn gốc: Xuất thân từ thần ⇒ nguồn gốc cao quý.

     + Lạc Long Quân → Thần Long Nữ ở dưới

     + Âu Cơ → Thần Nông ở trên núi.

– Ngoại hình:

     + Lạc Long Quân: Lớn lao “khỏe vô địch”

     + Âu Cơ: Xinh đẹp tuyệt trần.

Câu 2 (trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

a) Việc kết duyên và sinh nở của Âu Cơ có những điểm kỳ lạ.

– Kết duyên kỳ lạ: Lạc Long Quần ở dưới nước (môi trường nước) kết duyên với Âu Cơ ở trên Núi (môi trường trên cạn). Môi trường nước và môi trường trên cạn ⇒ hai môi trường khác nhau nhưng lại kết hợp lại với nhau tạo thành một môi trường chung (Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng sống trên cạn).

– Sinh nở kỳ lạ: Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng → trứng nở thành con người → không cần bú mớm ⇒ tự lớn, khỏe mạnh.

b) Việc chia con đầy cảm động và mang ý nghĩa sâu sắc

50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non. Các con được chia đều vào hai môi trường nước- cạn

Ý nghĩa:

– Cho thấy sự hòa hợp cân bằng giữa hai môi trường nước-cạn.

– Cùng phát giúp đỡ nhau phát triển cộng đồng dân tộc, đất nước.

c) Câu truyện giải thích nguồn gốc của người Việt:

Người Việt xuất thân cùng một nguồn gốc cao quý, cùng được đẻ ra từ bọc trăm trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân ⇒ người Việt là con Rồng cháu Tiên.( Con cháu Vua Hùng).

Câu 3 (trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Chi tiết tưởng tượng kỳ ảo được hiểu là chi tiết không có thật. Đó là chi tiết được tác giả dân gian sáng tạo nhằm phục vụ cho mục đích nhất định của mình.

– Vai trò chi tiết tượng kỳ ảo trong truyện “Con Rồng cháu Tiên”

     + Tô đậm tính chất cao quý và kỳ lạ của nhân vật và sự kiện

     + Làm tăng tính thần kỳ hóa, tính thiêng liêng hóa về nguồn gốc giống nòi dân tộc và lòng tự hào tôn kính tổ tiên mình.

     + Làm tăng thêm sức hấp dẫn của tác phẩm.

Câu 4 ( trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Ý nghĩa của truyện Con Rồng cháu Tiên

     + Giải thích, suy tôn nguồn gốc cao đẹp và thiêng liêng của dân tộc Việt.

     + Khẳng định ý chí đoàn kết của người Việt Nam dù ở đồng bằng hay miền núi, dù ở trong nước hay ngoài nước.Người Việt đều là con cháu của Vua Hùng, đều có chung một cội nguồn (đồng bào: cùng một bọc) nên phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Bài 1 (trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Một số truyện của dân tộc khác giải thích về nguồn gốc của dân tộc tương tự như truyện Con rồng cháu Tiên:

     + Truyền thuyết:Kinh và Ba-na là anh em

     + Sử thi Đẻ đất đẻ nước của Dân tộc Mường.

     + Quả trứng thiêng của Dân tộc Mường

– Ý nghĩa của sự giống nhau: Cho thấy sự tương đồng về cách giải thích cội nguồn và sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trên đất nước ta.

Bài 2 (trang 8 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Kể diễn cảm truyện Con Rồng cháu Tiên.

Bài giảng: Con Rồng cháu Tiên

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *