Soạn bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Đọc bài văn sau đây để trả lời câu hỏi.

a. Nói lên y đức của người thầy thuốc: hết lòng cứu giúp người bệnh, không phân biệt địa vị sang hèn.

b. – Chủ đề của văn bản là ca ngợi lòng thương người của thầy thuốc Tuệ Tĩnh.

– Câu chủ đề được thể hiện trực tiếp qua câu văn sau:”Hết lòng thương yêu cứu giúp người bệnh”, “người ta cứu nhau lúc hoạn nạn nói chi ân huệ”.

c. – Nhan đề thứ ba là nhan đề thích hợp nhất bởi nó là chủ đề mang nội dụng bao quát nhất khi nói về thầy Tuệ Tĩnh.

– Có thể đặt tên khác cho văn bản trên như: Một lòng vì người bệnh.

d. Chức năng của các phần mở bài, thân bài, kết bài

– Mở bài: Giới thiệu về thầy Tuệ Tĩnh

– Thân bài: diễn biến việc Tuệ Tĩnh chữa bệnh cho người con nhà nông dân trước.

– Kết bài: kết thúc sự việc, sự việc tiếp sau đó.

Câu 1 (trang 46 Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. – Chủ để:

– Ca ngợi sự thông minh tài trí :”Một người nông dân…dâng tiến cho nhà vua”.” Hạ thần…hai mươi nhăm roi”.

– Đồng thời phê phán chế giễu thói tham lam “Được tôi sẽ đưa anh vào…Một nửa phần thưởng của nhà vua”

– Dùng gậy đập lưng ông để tố cáo thói tham lam: “xin bệ hạ thưởng cho thần…mỗi người hai mươi nhăm roi” → sự việc tập thể hiện tập trung cho câu chủ đề.

b.- Mở bài: Câu đầu

– Thân bài: Đoạn giữa.

– Kết bài: Câu cuối.

c. Sự giống nhau và khác nhau giữa truyện thầy Tuệ Tĩnh và truyện Phần Thường.

d. Sự thú vị của Thân bài:

– Phần thân bài thú vị ở việc người nông dân đề nghị phần thưởng, tạo bất ngờ, kịch tính cho câu chuyện.

Câu 2 (trang 46 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *