Giáo án bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu được vai trò của từ ngữ địa phương trong cộng đồng ngôn ngữ. 2. Kĩ năng – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 3. Thái độ – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 1. Giáo viên SGK, Sgv đọc các … Đọc tiếp

Giáo án bài Kiểm tra về thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Kiểm tra năng lực đọc – hiểu, cảm thụ và những hiểu biết về thơ hiện đại sau khi học xong mạch kiến thức này trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra độc lập, trình bày bài kiểm tra. 3. Thái … Đọc tiếp

Giáo án bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn bản nhật dụng đã học,hs nắm được hình thức của VB nhật dụng. – Củng cố thêm ý thức vận dụng vào thực tiễn về những điều đã học ở các văn bản nhật dụng.. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ, … Đọc tiếp

Giáo án bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn bản nhật dụng đã học. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức về văn bản nhật dụng. 3. Thái độ – Giáo dục học sinh ý thức học tập, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức về văn bản … Đọc tiếp

Giáo án bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS nhận biết được 2 đ/kiện sử dụng hàm ý: người nói- viết- có ý thức đưa hàm ý vào câu nói; người nghe- đọc- có năng lực giải mã hàm ý. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng sử dụng hàm ý hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh … Đọc tiếp

Giáo án bài Ôn tập về thơ (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những tri thức về thể thơ trữ tình.Giúp HS ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ trữ tình hiện đại VN đã học trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng phân tích thơ. 3. Thái độ … Đọc tiếp

Giáo án bài Ôn tập về thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ hiện đại VN đã học trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng hệ thống hóa kiến thức . 3. Thái độ – Giáo dục học sinh ý thức học tập. … Đọc tiếp

Giáo án bài Mây và sóng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử. – Thấy được đặc sắc nghệ thuật của lối thơ văn xuôi, trong lời kể có xen đối thoại, cách XD hình ảnh thiên nhiên. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng cảm thụ thơ được viết theo lối … Đọc tiếp

Giáo án bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố cho HS hiểu rõ thế nào là NL về một đoạn thơ, bài thơ. – Nắm vững các yêu cầu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. 3. Thái độ – … Đọc tiếp

Giáo án bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu rõ thế nào là NL về một đoạn thơ, bài thơ. – Nắm vững các yêu cầu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. 3. Thái độ – Giáo dục học sinh … Đọc tiếp

Call Now Button