Giáo án bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS nắm được cách làm bài về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (tìm hiểu đề tìm ý và lập dàn bài)

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

3. Thái độ

– Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức rèn kĩ năng làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí? yêu cầu về nội dung và hình thức bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Chúng ta đang được học về dạng văn NL xã hội với kiểu bài NL về sự việc hiện tượng trong đ/sống và bước đầu tìm hiểu bài văn NL về 1tư tưởng, đạo lí. Giờ học hôm nay sẽ giúp các em nhận diện về dạng đề và cách làm kiểu bài NL về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí. Chúng ta cùng tìm hiểu bài.

4. Củng cố, luyện tập:

– Các bước làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí?

– Nêu dàn ý chung của bài văn NL về 1 t/tưởng, đ/lí.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Viết hoàn thiện cả bài của đề văn trên.

– Lập dàn ý: 1 trong 10 đề của các trang 51, 52 SGK.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *