Giáo án bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Nhận biết hai thành phần biệt lập: Gọi- đáp và phụ chú.

– Nắm được công dụng riêng của mỗi thành phần trong câu.

– Biết đặt câu có thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú.

– Tích hợp với văn, tập làm văn.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng: Sử dụng thành phần biệt lập phù hợp với văn cảnh.

3. Thái độ

– Có ý thức sử dụng đúng các thành phần biệt lập trong khi viết văn

1. Giáo viên

Xem thêm:   Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9

SGK. Sgv, đọc các tài liệu tham khảo liên quan, chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời các câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Sự chuẩn bị của học sinh.

H: Thế nào là thành phần tình thái ? Thế nào là thành phần cảm thán ?

3. Bài mới

– Giờ trước chúng ta đã học thành phần cảm thán, thành phần tình thái trong câu mặc dù nó không tham gia vào việc diễn đạt sự việc của câu xong nó cũng có những tác dụng nhất định:Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần biệt lập đó.

Xem thêm:   Giáo án bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Giáo án Ngữ văn lớp 9

4. Củng cố, luyện tập:

H: Thế nào là thầnh phần gọi đáp? Thế nào là thành phần phụ chú?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Xem lại các bài tập đã làm, làm bài tập 5 ở nhà

– Chuẩn bị: Chó Sói…trong thơ ngụ ngôn – đoạc văn bản tìm luận điểm, luận cứ, trả lời câu hỏi đọc hiểu.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Viết một bình luận

Call Now Button