Giáo án bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS biết cách làm bài NL về t/phẩm truyện hoặc (đoạn trích)

– Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích) cách tổ chức, triển khai các luận điểm.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức học tập,có ý thức rèn kĩ năng làm bài.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Bài văn NL về 1 TP truyện là 1 kiểu bài NL văn học, Vậy nó có những dạng đề ntn? Các bước làm bài theo trình tự ra sao? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài học hôm nay để trả lời cho câu hỏi đó.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Nêu các bước làm bài? Yêu câu chung cho từng phần bài NL về TP truyện?

– Viết hoàn chỉnh đề văn phần luyện tập.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Nắm lại toàn bộ ND bài học.

– Chuẩn bị theo yêu cầu của bài luyện tập làm văn NL về TP truyện.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *