Giáo án bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng phép liên kết đã học.

– Nhận biết liên kết ND và LK ND giữa các câu, các đ/văn.

– Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tao lập VB

2. Kĩ năng

– Rèn luyện kĩ năng phân tích liên kết văn bản và sử dụng phép liên kết trong việc tạo lập văn bản.

3. Thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức sử dụng các phép liên kết khi viết bài Tâp làm văn.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc trả lời hệ thống câu hỏi sgk.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí ? Yêu cầu về hình thức và nội dung bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng dạo lí.

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Trong khi viết VB, để giúp VB mạch lạc, rõ ràng người phải sử dụng các phép liên kết câu và LK đoạn. Vậy TN là LK nội dung và LK hình thức, ta dùng những b/pháp nào để LK, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay.

4. Củng cố, luyện tập:

– Nhắc lại sự LK về nội dung và h/thức của các đoạn văn và các câu trong đoạn.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Học bài và làm lại bài tập. Xem trước phần luyện tập về LK câu và LK đoạn

– Đọc và chuẩn bị trả lời các câu hỏi bài tập sgk

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *