Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8 đầy đủ hay nhất

Hướng dẫn Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8 do HSG biên soạn để các bạn tham khảo và đạt kết quả tốt hơn trong học tập

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản lớp 8
 • Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội lớp 8

Tự sự luôn là một trong những thể loại văn bản căn bản mà mỗi chúng ta cần nắm rất vững về kiến thức của thể loại văn bản này. Tự sự luôn đề cập, ghi lạ, tường thuật lại những sự kiến quan trọng hay một quá trình, một câu chuyện, một sự việc diễn ra được tường thuật lại bằng chính giọng văn của mình. Nói vậy để ta thấy được tầm quan trọng văn tự. Tuy nhiên đẻ hiểu rõ hay sơ qua một văn bản ta nên biết tóm tắt lại ngắn gọn nhất. Trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 lần này chúng ta làm quen với bài học Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8.

SOẠN BÀI TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ LỚP 8.

I. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự

1. Mục đích tóm tắt văn bản

Trong cuộc sống hàng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác thì phải tóm tắt văn bản tự sự

2. Tóm tắt văn bản tự sự

Ghi lại ngắn gọn những nội dung chính văn bản tự sự

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy TInh. Dựa vào sự kiện tên nhân vật, cốt truyện để nhận ra văn bản.

 Văn bản trên đã tóm gọn những nội dung chính văn bản

Sự khác nhau giữa văn bản gốc với văn bản tóm tắt:

 • Văn tóm tắt có dung lượng ngắn gọn hơn văn bản gốc
 •  Văn bản tóm tắt có số lượng sự việc, nhân vật ít hơn so với bản gốc

 yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

 •  Ngắn gọn, chính xác về nhân vật, sự kiện
 •  Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn của mình

2. Các bước tóm tắt

Để tóm tắt được văn bản:

 •  Đọc toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung tác giả
 •  Lựa chọn những nội dung chính: các sự việc chính, nhân vật chính quyết định đến câu chuyện trong tác phẩm
 •  Sắp xếp hợp lí nội dung chính theo trình tự hợp lí
 •  diễn đạt bằng lời văn của mình bằng nội dung đã xác định.

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự lớp 8
 • Soạn bài Cô bé bán diêm lớp 8

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *