Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1

Giáo án Văn 9 Bài 1 (Tuần 1)

Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1)
Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2)
Giáo án: Các phương châm hội thoại
Giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Giáo án: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Giáo án Văn 9 Bài 2 (Tuần 2)

Giáo án: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1)
Giáo án: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 2)
Giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Giáo án: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Giáo án: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Giáo án Văn 9 Bài 3 (Tuần 3)

Giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1)
Giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2)
Giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Giáo án: Xưng hô trong hội thoại
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 1

Giáo án Văn 9 Bài 3, 4 (Tuần 4)

Giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1)
Giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 2)
Giáo án: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Giáo án: Sự phát triển của từ vựng
Giáo án: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 4, 5 (Tuần 5)

Giáo án: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Giáo án: Hoàng Lê nhất thống chí (Tiết 1)
Giáo án: Hoàng Lê nhất thống chí (Tiết 2)
Giáo án: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Giáo án Văn 9 Bài 6 (Tuần 6)

Giáo án: Truyện Kiều của Nguyễn Du (Tiết 1)
Giáo án: Truyện Kiều của Nguyễn Du (Tiết 2)
Giáo án: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Giáo án: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Giáo án: Thuật ngữ
Giáo án: Miêu tả trong văn bản tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 6, 7 (Tuần 7)

Giáo án: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) (Tiết 1)
Giáo án: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) (Tiết 2)
Giáo án: Trau dồi vốn từ
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 2

Giáo án Văn 9 Bài 8 (Tuần 8)

Giáo án: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Tiết 1)
Giáo án: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Tiết 2)
Giáo án: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 9 (Tuần 9)

Giáo án: Chương trình địa phương (phần văn)
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 1)
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 2)
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 2

Giáo án Văn 9 Bài 10 (Tuần 10)

Giáo án: Đồng chí
Giáo án: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Giáo án: Kiểm tra truyện trung đại
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Giáo án: Nghị luận trong văn bản tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 11 (Tuần 11)

Giáo án: Đoàn thuyền đánh cá (Tiết 1)
Giáo án: Đoàn thuyền đánh cá (Tiết 2)
Giáo án: Bếp lửa (Tiết 1)
Giáo án: Bếp lửa (Tiết 2)
Giáo án: Tập làm thơ tám chữ
Giáo án: Trả bài văn kiểm tra

Giáo án Văn 9 Bài 12 (Tuần 12)

Giáo án: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Giáo án: Ánh trăng
Giáo án: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Giáo án: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Giáo án Văn 9 Bài 13 (Tuần 13)

Giáo án: Làng (Tiết 1)
Giáo án: Làng (Tiết 2)
Giáo án: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
Giáo án: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Giáo án: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Giáo án Văn 9 Bài 14 (Tuần 14)

Giáo án: Lặng lẽ Sa Pa (Tiết 1)
Giáo án: Lặng lẽ Sa Pa (Tiết 2)
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 3
Giáo án: Người kể trong văn bản tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 15 (Tuần 15)

Giáo án: Chiếc lược ngà (Tiết 1)
Giáo án: Chiếc lược ngà (Tiết 2)
Giáo án: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)
Giáo án: Kiểm tra phần Tiếng Việt
Giáo án: Ôn tập phần tập làm văn

Giáo án Văn 9 Bài 16 (Tuần 16)

Giáo án: Cố hương (Tiết 1)
Giáo án: Cố hương (Tiết 2)
Giáo án: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Giáo án Văn 9 Bài 17 (Tuần 17)

Giáo án: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp học kì I
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 3
Giáo án: Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
Giáo án: Trả bài kiểm tra văn
Giáo án: Tập làm thơ tám chữ (tiếp theo)
Giáo án: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 2

Giáo án Văn 9 Bài 18 (Tuần 18)

Giáo án: Bàn về đọc sách (Tiết 1)
Giáo án: Bàn về đọc sách (Tiết 2)
Giáo án: Khởi ngữ
Giáo án: Phép phân tích và tổng hợp
Giáo án: Luyện tập phân tích và tổng hợp

Giáo án Văn 9 Bài 19 (Tuần 19)

Giáo án: Tiếng nói của văn nghệ (Tiết 1)
Giáo án: Tiếng nói của văn nghệ (Tiết 2)
Giáo án: Các thành phần biệt lập
Giáo án: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Giáo án: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Giáo án Văn 9 Bài 20 (Tuần 20)

Giáo án: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Tiết 1)
Giáo án: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Tiết 2)
Giáo án: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 5
Giáo án: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Giáo án Văn 9 Bài 21 (Tuần 21)

Giáo án: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Giáo án: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Giáo án Văn 9 Bài 22 (Tuần 22)

Giáo án: Con cò
Giáo án: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Giáo án Văn 9 Bài 23 (Tuần 23)

Giáo án: Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 1)
Giáo án: Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 2)
Giáo án: Viếng lăng bác
Giáo án: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giáo án: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 6

Giáo án Văn 9 Bài 24 (Tuần 24)

Giáo án: Sang thu
Giáo án: Nói với con
Giáo án: Nghĩa tường minh và hàm ý
Giáo án: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Giáo án: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Giáo án Văn 9 Bài 25 (Tuần 25)

Giáo án: Mây và sóng
Giáo án: Ôn tập về thơ
Giáo án: Ôn tập về thơ (tiếp theo)
Giáo án: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Giáo án Văn 9 Bài 26 (Tuần 26)

Giáo án: Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Giáo án: Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo)
Giáo án: Kiểm tra về thơ
Giáo án: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 7

Giáo án Văn 9 Bài 27 (Tuần 27)

Giáo án: Bến quê
Giáo án: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Giáo án: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Giáo án Văn 9 Bài 28 (Tuần 28)

Giáo án: Những ngôi sao xa xôi (Tiết 1)
Giáo án: Những ngôi sao xa xôi (Tiết 2)
Giáo án: Biên bản

Giáo án Văn 9 Bài 29 (Tuần 29)

Giáo án: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Giáo án: Tổng kết về ngữ pháp
Giáo án: Luyện tập viết biên bản
Giáo án: Hợp đồng

Giáo án Văn 9 Bài 30 (Tuần 30)

Giáo án: Bố của Xi-Mông (Tiết 1)
Giáo án: Bố của Xi-Mông (Tiết 2)
Giáo án: Ôn tập truyện lớp 9
Giáo án: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Giáo án Văn 9 Bài 31 (Tuần 31)

Giáo án: Con chó Bấc
Giáo án: Kiểm tra về truyện
Giáo án: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
Giáo án: Luyện tập viết hợp đồng

Giáo án Văn 9 Bài 32 (Tuần 32)

Giáo án: Bắc Sơn (Tiết 1)
Giáo án: Bắc Sơn (Tiết 2)
Giáo án: Tổng kết phần văn học nước ngoài
Giáo án: Tổng kết phần tập làm văn

Giáo án Văn 9 Bài 33 (Tuần 33)

Giáo án: Tôi và chúng ta
Giáo án: Tổng kết phần văn học
Giáo án: Tổng kết phần văn học nước ngoài (Tiếp theo)

Giáo án Văn 9 Bài 34 (Tuần 34)

Giáo án: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
Giáo án: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
Giáo án: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (Tiếp theo)
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Giáo án: Trả bài kiểm tra văn
Giáo án: Trả bài kiểm tra tổng hợp