Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Xưng hô trong hội thoại

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Hệ thống các từ ngữ dùng xưng hô trong TV.

– Đặc điểm của việc sử dụng từ ngữ xưng hô trong TV.

2. Kĩ năng

– Phân tích để thấy rõ mqh trong việc sở dụng từ ngữ xưng hô trong vb cụ thể.

– Sử dụng thích hợp từ ngữ xưng hô trong g/t.

3. Thái độ

– Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức lựa chọn từ ngữ xưng hô phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

1. Giáo viên

+ Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

+ Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện:

Sĩ số 9A:

9C:

2. Kiểm tra

H: Nêu mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp?

H: Nêu những nguyên nhân khiến người nói không tuân thủ các phương châm hội thoại? Mỗi một nguyên nhân cho một ví dụ minh hoạ?

– Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Trong hội thoại tiếng Việt các em đã được học vai xã hội và các lượt lời trong hội thoại, ở mỗi vai xã hội lại có những từ ngữ xưng hô tương ứng với nó. Bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các từ ngữ xưng hô phù hợp với từng vai xã hội trong giao tiếp.

4. Củng cố – luyện tập

H: Nêu các từ ngữ dùng để xưng hô trong hội thoại ?

H: Việc lựa chọn từ ngữ xưng hô dựa trên những cs nào?

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

+ Học bài.

+ Xem lại các bài tập.

+ Chuẩn bị: “Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp”.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *