fbpx

Bài viết

Tham khảo các bài viết của trung tâm để lựa chọn đúng dịch vụ

Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1)

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Một số hiểu biết về tình hình t/g những năm 1980 liên quan đến vb. Hệ thống các luận điểm luận cứ và cách lập luận trong vb.

2. Kĩ năng

Đọc hiểu vb nhật dụng bàn về một vđ liên quan đến nhiệm vụ đ/tr vì hoà bình của nhân loại.

3. Thái độ

– Giáo dục lòng yêu hoà bình, có những hành động việc làm bảo vệ hoà bình trong lớp trong trường biết đ/tr vì một t/g hoà bình.

1. Giáo viên: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

H: Sự tiếp thu vốn tinh hoá văn hoá nhân loại đã tạo nên phong cách văn hoá HCM như thế nào? Những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Loài người luôn kêu gọi hoà bình và nỗ lực đấu tranh để có được hoà bình.Tuy nhiên cho đến nay ở đâu đó trên hành tinh này đã thực sự không còn tiếng súng và tiếng bom? điều đó chưa thực sự diễn ra. Hằng ngày trên các phương tiện thông tin chúng ta vẫn thấy các cuộc tranh chấp, đụng độ máu và ước mắt vẫn chảy. Vậy chúng ta cần có thái độ như thế nào để bảo vệ hoà bình các em sẽ tìm hiểu bài học “Đấu tranh…”

Xem thêm:   Giáo án bài Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Giáo án Ngữ văn lớp 9

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài: Luận điểm, hệ thống luận cứ của văn bản.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài, Làm bài tập 1 (SBT)

– Chuẩn bị tiếp tiết 2.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status