Giáo án bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.

– Vai trò của các b/p nt trong vb tm.

2. Kĩ năng

– Nhận ra các b/p nt đc sử dụng trong các vb thuyết minh.

– Vận dụng các b/p nt khi viết vb thuyết minh.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức học môn tập làm văn.

1. Giáo viên: Soạn bài đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs.

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Ở lớp 8, các em đã được học và vận dụng văn bản thuyết minh, giờ học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu và vận dụng kiểu văn bản này ở một yêu cầu cao hơn, đó là: Để văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn và bớt khô khan thì cần sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

4. Củng cố – luyện tập

– Giáo viên hệ thống lại bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong khi viết văn bản thuyết minh để làm cho văn bản này thêm sinh động, hấp dẫn.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài.

– Làm bài tập 3, 4 (SBT 6, 7).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *