Giáo án bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.

– Vai trò của các b/p nt trong vb tm.

2. Kĩ năng

– Nhận ra các b/p nt đc sử dụng trong các vb thuyết minh.

– Vận dụng các b/p nt khi viết vb thuyết minh.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức học môn tập làm văn.

1. Giáo viên: Soạn bài đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs.

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Ở lớp 8, các em đã được học và vận dụng văn bản thuyết minh, giờ học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu và vận dụng kiểu văn bản này ở một yêu cầu cao hơn, đó là: Để văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn và bớt khô khan thì cần sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

4. Củng cố – luyện tập

– Giáo viên hệ thống lại bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong khi viết văn bản thuyết minh để làm cho văn bản này thêm sinh động, hấp dẫn.

Xem thêm:   Giáo án bài Kiểm tra về truyện - Giáo án Ngữ văn lớp 9

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài.

– Làm bài tập 3, 4 (SBT 6, 7).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status Call Now Button