Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập truyện dân gian

1. Kiến thức

– Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học.

– Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học.

2. Kĩ năng

– So sánh sự giống và khác nhau giữa các truyện dân gian.

– Trình bày cảm nhận về truyện dân gian theo đặc trưng thể loại.

– Kể lại một vài truyện dân gian đã học.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi ôn tập truyện dân gian .

– Có ý thức biết hệ thống hóa kiến thức.

1. Giáo viên sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo chuẩn ktkn.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Kể lại truyện Treo biển và nêu ý nghĩa của truyện?

– Kể lại truyện Lợn cưới áo mới và nêu ý nghĩa của truyện?

3. Bài mới

Chương trình Ngữ văn 6 giới thiệu cho học sinh một số thể loại tiêu biểu của truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới .Học sinh đã được giới thiệu sơ lược dịnh nghĩa các thể loại ,dược học năm truyện truyền thuyết,năm truyện cổ tích, bốn truyện ngụ ngôn, hai truyện cười .

4. Củng cố, luyện tập

– Thế nào là truyền thuyết? Cổ tích? Ngụ ngôn? Truyện cười?

– Nhận xét giờ học.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài.

– Nêu cảm nghĩ về các nhân vật trong truyện đã học.

– Soạn tiếp bài theo yêu cầu SGK. Lập bảng ôn tập.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hướng dẫn HS lập và điền sơ đồ

– Điền vào sơ đồ các thể loại truyện dân gia đã học?

– Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa về các thể loại: truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười?

– Em hãy kể tên các truyện đã học trong từng thể loại?

Nhắc lại các đặc điểm tiêu biểu của từng thể loại

– GV hướng dẫn HS lập bảng, liệt kê đặc điểm tiêu biểu của từng thể loại: nhân vật, nội dung, ý nghĩa?

I- Hệ thống hoá định nghĩa thể loại và các truyện dân gian đã học

Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian | Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn nhất, mới nhất

II- Đặc điểm tiêu biểu của các thể loại

Truyền thuyết Cổ tích Ngụ ngôn Truyện cười

– Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.

– Có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

– Người kể, người nghe tin câu chuyện như là có thật.

– Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiệnvà nhân vật lịch sử được kể.

– Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.

– Có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

– Người kể, người nghe tin câu chuyện như là có thật.

– Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiệnvà nhân vật lịch sử được kể.

– Là truyện kể mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc con người để nói bóng gió chuyện con người.

– Có ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý.

– Nêu bài học để khuyên nhủ, răn dạy người ta trong cuộc sống.

– Là truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống (hiện tượng có tính chất ngược đời, lố bịch, trái tự nhiên)

– Có yếu tố gây cười.

– Nhằm gây cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội từ đó hướng người ta tới cái đẹp.

Truyền thuyết Cổ tích Ngụ ngôn Truyện cười

– Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.

– Có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

– Người kể, người nghe tin câu chuyện như là có thật.

– Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiệnvà nhân vật lịch sử được kể.

– Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.

– Có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

– Người kể, người nghe tin câu chuyện như là có thật.

– Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiệnvà nhân vật lịch sử được kể.

– Là truyện kể mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc con người để nói bóng gió chuyện con người.

– Có ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý.

– Nêu bài học để khuyên nhủ, răn dạy người ta trong cuộc sống.

– Là truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống (hiện tượng có tính chất ngược đời, lố bịch, trái tự nhiên)

– Có yếu tố gây cười.

– Nhằm gây cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội từ đó hướng người ta tới cái đẹp.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *