Giáo án bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Củng cố những kiến thức về thể thơ trữ tình.

2. Kĩ năng

– Rèn luyện kĩ năng nói trước tập thể những cảm nhận về bài thơ đã học.

3. Thái độ

– Giáo dục học sinh ý thức học tập, rèn kĩ năng nói lập luận một vấn đề.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời cõu hỏi bài tập SGK, lập dàn bài chuẩn bị cho bài luyện núi .

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Nêu cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

Ở các tiết học trước, các em đã được học về cách làm bài NL về 1 đoạn thơ, bài thơ. Để củng cố tốt hơn phần lí thuyết đã học và để rèn kĩ năng trình bày một vấn đề trước lớp, trước tập thể. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học giờ luyện nói…

4. Củng cố, luyện tập:

– GV hệ thống hóa lại nội dung bài học ? Những ưu nhược điểm cần rút kinh nghiệm.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Ôn lại các bài thơ đã học trong chương trình, Chuẩn bị ôn tập tổng kết văn bản nhật dụng.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *