Giáo án bài Trả bài văn kiểm tra – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Trả bài văn kiểm tra

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Qua bài viết củng cố lại nhận thức về các truyện trung đại đã học từ giá trị nội dung tư tưởng đến hình thức thể loại, bố cục, lời kể chuyện.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng: Sửa chữa bài viết của bản thân, nhận xét bài làm của bạn

3. Thái độ

– Nhận rõ được ưu nhược điểm trong bài viết của mình để có ý thức sửa chữa, khắc phục

1. Giáo viên

   + Soạn bài, chấm chữa bài, chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu, làm bài tập SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

H: Nêu đặc điểm của thể thơ tám chữ.

3. Bài mới

– Các em đã làm bài kiểm tra văn học trung đại, để nhìn lại kết quả bài làm những gì các em đã làm tốt; những gì các em làm chưa tốt cần khắc phục để các em rút ra kinh nghiêm học tập. Chúng ta tìm hiểu qua tiết học trả bài.

4. Củng cố – luyện tập

– GV hệ thống lại các vấn đề cần phát huy và khắc phục.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

Chuẩn bị: Bài Bếp lửa – đọc thơ;

– Trả lời các câu hỏi đọc – hiểu.

– Tác giả tác phẩm năm sáng tác ;

– Chủ đề bài thơ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *