Giáo án bài Ôn tập về thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ hiện đại VN đã học trong chương trình Ngữ văn 9.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng hệ thống hóa kiến thức .

3. Thái độ

– Giáo dục học sinh ý thức học tập.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Nêu tên các bài thơ đã học trong trong chương trình lớp 9 và tên tác giả ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

Trong chương trình Ngữ văn 9, chúng ta đã học nhiều t/phẩm thơ. Vậy để giúp các em nhớ lại ND chính của từng bài và hệ thống hóa kiến thức theo giai đoạn. Chúng ta cùng nhau đi ôn tập lại qua tiết học hôm nay.

HĐ1. HDHS. Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại:

4. Củng cố, luyện tập:

– Gv hệ thống hóa kiến thức về thơ hiện đại VN ?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Chuẩn bị: Ôn tập về thơ (tiếp) trả lời câu hỏi đọc hiểu sgk.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *