soạn văn Archive

Soạn bài: Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

  Phần I. Trắc nghiệm    1. B. Miêu tả    2. D. Đoàn Giỏi    3. C. Mênh mông và hùng vĩ.    4. B. Hai lần    5. C. Bất tận    6. A. Thiếu chủ ngữ    7. C. Sừng sững    8. C. Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để …

Soạn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

   a, Câu này thiếu chủ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ.    b, Câu này thiếu chủ ngữ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ. Câu 1:    Phần in đậm nói về Dượng Hương Thư Câu 2:    Câu trên sai khi đặt nhầm vị trí của vị ngữ lên đầu câu, người đọc …

Soạn bài: Viết đơn

Câu 1: Viết đơn khi:    – Có một nguyện vọng, một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết.    – Viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết. Câu 2    – Đơn trình báo    – Đơn xin tham gia câu lạc bộ …
DMCA.com Protection Status Call Now Button