Soạn bài: Viết đơn

Câu 1: Viết đơn khi:

   – Có một nguyện vọng, một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết.

   – Viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết.

Câu 2

   – Đơn trình báo

   – Đơn xin tham gia câu lạc bộ

   – Bản tự kiểm điểm

   – Đơn xin chuyển trường

Câu 2

  – Cả 2 đơn đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, khoa học.

  – Giống: Đều có phần mở đầu, kết thúc, thứ tự sắp xếp các mục.

Xem thêm:   Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

  – Khác:

   + Đơn theo mẫu: đầy đủ thông tin cá nhân, phần nội dung ghi nguyện vọng, không ghi lý do.

   + Đơn không theo mẫu: Không ghi thông tin đầy đủ cá nhân, nội dung đơn thì đủ hai nội dung gửi đơn, vì sao gửi đơn.

  – Những phần quan trọng không thể thiếu:

   + Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, tên đơn, nơi gửi, họ tên người gửi, trình bày sự việc, lí do và nguyện vọng, cam đoan, kí tên.

   1. Viết theo mẫu

   2. Viết không theo mẫu

Xem thêm:   Soạn bài: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Các bài soạn văn lớp 6 khác:

Viết một bình luận

Call Now Button