Soạn bài: Ôn tập truyện và kí

Câu 1: Lập bảng thống kê các tác phẩn truyện và kí hiện đại đã học. Câu 2:   Nhận xét:    + Giống: Truyện ngắn và kí đều là những câu chuyện có người kể chuyện.    + Khác: Truyện thường có đầy đủ nhân vật, cốt truyện còn thể kí có thể có hoặc không có…

Soạn bài: Câu trần thuật đơn có từ LÀ

Câu 1: Phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ: Câu 2: Các vị ngữ đều có từ là kết hợp với cụm danh từ    Vị ngữ ở các câu trên do cụm:    a, Từ là + cụm danh từ (người huyện Đông Triều)    b, Từ là + cụm danh từ (loại truyện dân gian)…

Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Câu 1: Thơ năm chữ – Là thể thơ mỗi dòng năm chữ, còn gọi là ngũ ngôn. – Có nhịp 3/1/2 hoặc 2/3 – Vần thơ thay đổi không nhất thiết là vẫn liền tiếp. – Số câu cũng không hạn định – Bài thơ thường chia khổ, mỗi khổ thường bốn câu, nhưng…

Soạn bài: Luyện nói về văn miêu tả

Câu 1 (trang 71 sgk ngữ văn 6 tập 2): Lớp học chuyển sang giờ tập viết, thầy Ha- men đã chuẩn bị sẵn cho mọi người những mẫu chữ thật đẹp treo trước bàn học như những lá cờ nhỏ “Pháp, An Dát”. Cả lớp ai cũng đều chăm chú hết sức, không gian…