Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bố cục:    – Phần 1 (từ đầu … vận mệnh thế giới) : nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.    – Phần 2 (tiếp … cho toàn thế giới) : chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại.    – Phần 3 (tiếp … điểm xuất phát của nó): chiến tranh hạt nhân đi…

Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Dàn ý: * MB: Giới thiệu về tầm quan trọng của bút bi * TB: a, Nguồn gốc, xuất xứ: được phát minh bởi nhà báo Hungari Lazo Biro vào những năm 1930 – Ông phát hiện mực in giấy nhanh khô – Quyết định, nghiên cứu tạo ra một loại bút sử dụng mực…

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):    – Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội. Có tính xác thực, khoa học, ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động.    – Các phương pháp thuyết minh thường dùng :…

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

I. Phương châm về lượng 1. Điều An muốn biết là địa điểm học bơi cụ thể – Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung hiển nhiên bơi (dưới nước), không có lượng tin cần thiết đáp ứng nhu cầu người đối thoại → Cần chú ý nói đủ nội dung khi giao…

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)

– Phần 1 (từ đầu… rất mới, rất hiện đại): Tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại trong con người Bác – Phần 2 (còn lại): lối sống giản dị, thanh đạm mà cao đẹp của Người Câu 1 (trang 8 sgk ngữ văn 9 tập 1): – Hồ Chí Minh có vốn…

Phân tích 8 câu cuối đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Phân tích 8 câu cuối đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Phân tích 8 câu cuối bài Trao duyên – Để phục vụ cho việc học và làm bài tập trong quá trình học đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều (Nguyễn Du), Đọc Tài Liệu gửi đến các em các bài văn mẫu tham khảo cho đề bài “Phân tích 8 câu cuối đoạn trích…