Soạn bài: Tổng kết phần văn

Câu 1 ( trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2): Các văn bản Đọc hiểu trong cả năm học:

Câu 2 (trang 152 sgk ngữ văn 6 tập 2): Định nghĩa các thể loại:

Câu 3(trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2): Văn bản truyện

Câu 4: (trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2)

   Trong rất nhiều nhân vật chính trong truyện em thích nhất nhân vật Dế Mèn:

   – Biết ăn uống điều độ, luyện tập khoa học.

   – Ham thích phiêu lưu, khám phá.

   – Biết hối lỗi, tự rút ra bài học.

Câu 5 (trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2)

   Phương thức biểu đạt truyện dân gian, truyện trung đại và truyện hiện đại giống nhau:

   – Kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong quá trình thuật truyện.

Câu 6 (trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2):

Câu 7 (trang 154 sgk ngữ văn 6 tập 2):

   Các yếu tố Hán Việt:

   + Thám: thăm dò

   + Minh: sáng

   + Tuấn: tài giỏi hơn người

   + Trường: dài

Các bài soạn văn lớp 6 khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *