Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) – Phần B

Câu 1 (trang 200 sgk ngữ văn 9 tập 2) Một số thể loại dân gian: kể về các thể loại nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo Truyện thuyết thể hiện thái độ cách đánh giá của nhân dân…

Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

I. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: (trang 202 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Trả lời câu hỏi …    a. Những trường hợp cần gửi thư (điện) chúc mừng: a,b    Những trường hợp cần gửi thư (điện) thăm hỏi: c,d    b. Một số trường hợp cần gửi thư…

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) – Phần A

Câu 1 (trang 193 sgk ngữ văn 9 tập 2) – Bộ phận văn học chữ Hán: – Các văn bản bằng chữ Nôm: Câu 2 (trang 194 sgk ngữ văn 9 tập 2) Văn học dân gian và văn học viết: Câu 3 (trang 194 sgk ngữ văn 9 tập 2) Ảnh hưởng của…

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý 1. Phần đọc hiểu văn bản    + Văn nghị luận    + Thơ hiện đại    + Truyện hiện đại    + Kịch hiện đại 2. Phần Tiếng Việt – Cung cấp kiến thức cụ thể: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết…

Soạn bài: Tôi và chúng ta

– Phần 1 (từ đầu… tăng lên ít nhất gấp năm lần): Giám đốc Hoàng Việt cùng Lê Sơn triển khai kế hoạch kinh doanh mới. – Phần 2 (tiếp… các đồng chí giải tán): kế hoạch vấp phải sự phản đối của phó giám đốc Nguyễn Chính, trưởng phòng Hoàng Việt. – Phần 3…

Soạn bài: Tổng kết phần tập làm văn

Câu 1 (trang 170 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Các kiểu văn đã cho khác nhau ở hai điểm chính : Phương thức biểu đạt và hình thức thể hiện. Cụ thể:    – Tự sự: trình bày sự việc dưới dạng bản tin, tác phẩm…    – Miêu tả: tái hiện đặc điểm của đối…

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

I. Lý thuyết 1. Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận cam kết 2. Văn bản có tính pháp lí: hợp đồng 3. Một bản hợp đồng…

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2

Câu 1 (trang 155 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Khởi ngữ là “Còn mắt tôi”; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”. Câu 2 (trang 155 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Các thành phần biệt lập trong…

Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

C- THÀNH PHẦN CÂU I. Thành phần chính và thành phần phụ Thành phần chính của câu là thành phần bắt buộc có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh, diễn đạt được một ý trọn vẹn    + Chủ ngữ: thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động,…