Soạn Văn 9 (hay nhất) Archive

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý 1. Phần đọc hiểu văn bản    + Văn nghị luận    + Thơ hiện đại    + Truyện hiện đại    + Kịch hiện đại 2. Phần Tiếng Việt – Cung cấp kiến thức cụ thể: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết …

Soạn bài: Tôi và chúng ta

– Phần 1 (từ đầu… tăng lên ít nhất gấp năm lần): Giám đốc Hoàng Việt cùng Lê Sơn triển khai kế hoạch kinh doanh mới. – Phần 2 (tiếp… các đồng chí giải tán): kế hoạch vấp phải sự phản đối của phó giám đốc Nguyễn Chính, trưởng phòng Hoàng Việt. – Phần 3 …

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

I. Lý thuyết 1. Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận cam kết 2. Văn bản có tính pháp lí: hợp đồng 3. Một bản hợp đồng …

Soạn bài: Kiểm tra về truyện

Câu 1 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) Câu 2 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) – Tóm tắt truyện ngắn Làng: Câu chuyện về ông Hai người làng Chợ Dầu, theo lối kháng chiến của Đảng nên ông tản cư. Ông thường xuyên khoe về làng chợ Dầu, của mình …

Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9

Câu 1 (trang 144 sgk ngữ văn 9 tập 2) Câu 2 (trang 145 sgk ngữ văn 9 tập 2) a. Hình ảnh đất nước: – Phản ánh hoàn cảnh đất nước trong hai cuộc kháng chiến vẻ vang. – Nói về đất nước trong thời kì đổi mới đang từng bước đi lên. b. …

Soạn bài: Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp đồng 1. Mục đích của văn bản hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thỏa thuận đã cam kết 2. Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu …
DMCA.com Protection Status Call Now Button