Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

1. Phần đọc hiểu văn bản

   + Văn nghị luận

   + Thơ hiện đại

   + Truyện hiện đại

   + Kịch hiện đại

2. Phần Tiếng Việt

– Cung cấp kiến thức cụ thể: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết đoạn văn, Nghĩa tường minh và hàm ý…

– Thực hành nhận diện thành phàn câu, phép liên kết, liên kết đoạn văn, hàm ý của câu trong văn bản

– Thực hành vận dụng nội dung đã học trong khi viết bài tập làm văn

3. Phần tập làm văn

a, Nghị luận xã hội: nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống, một vấn đề tư tưởng, đạo lí

b, Tiếp tục học và rèn luyện một số tri thức và kĩ năng làm văn cao hơn so với các lớp dưới, tập trung hình thành rèn luyện kĩ năng như phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá

Ngoài ra còn một số văn bản hành chính- công việc: Biên bản, hợp đồng, Thư chúc mừng và thăm hỏi

Các bài soạn văn lớp 9 hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *