Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu ngắn gọn lớp 7

Trong chương trình ngữ văn lớp 6, chúng ta đã được học về các thành phần chính phụ của câu. Có hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ, ngoài ra còn có thành phần phụ là trạng ngữu, bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính. Tuy chỉ giữu vai trò là thành phần phụ nhưng trạng ngữ có vai trò tương đối quan trọng trong việc bổ sung ý nghĩa cho câu hoàn chỉnh. Vì thế, chương trình ngữ văn lớp 7 chúng ta được tìm hiểu về trạng ngữ qua bài học “Thêm trạng ngữ cho câu”. Qua bài học chúng ta tìm hiểu về đặc điểm của trạng ngữ, nhận biết thành phần trạng ngữ của câu, phân biệt các loại trạng ngữ. Dưới đây là hướng dẫn soạn văn : “ Thêm trạng ngữ cho câu” giúp các bạn chuẩn bị bài tốt trước khi vào bài học trên lớp. Hướng dẫn Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu ngắn gọn lớp 7

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU NGẮN GỌN LỚP 7

I. Đặc điểm của trạng ngữ.

1. Câu 1 + 2 trang 39 SGK văn 7 tập 2:

Các trạng ngữ

ý nghĩa

Dưới bóng tre xanh

làm rõ, xác định về mặt không gian (nơi chốn) cho điều được nói đến trong câu.

đã từ lâu đời

bổ sung thêm thành phần ý nghĩa xác định về mặt thời gian cho câu

đời đời, kiếp kiếp

từ nghìn đời nay

 3. Câu 3 trang 39 SGK văn 7 tập 2:

Có thể chuyển trạng ngữ trên sang những vị trí khác trong câu như:

 • Trạng ngữ có thể nằm ở đầu câu
 •  Trạng ngữ nằm cuối câu
 •  Trạng ngữ có thể nằm giữa câu

II. Luyện tập bài Thêm trạng ngữ cho câu.

1. Câu 1 trang 39 SGK văn 7 tập 2:

Cụm từ ‘mùa xuân” đóng vai trò

a) chủ ngữ (đầu câu), vị ngữ (giữa câu)

b) trạng ngữ chỉ thời gain

c) phụ ngữ cho cụm động từ

d) câu đặc biệt

2. Câu 2 + 3 trang 40 SGK văn 7 tập 2:

 • Trạng ngữ chỉ thời gian: khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi
 • Trạng ngữ chỉ không gian (nơi chốn): trong cái vỏ xanh kia; dưới ánh nắng
 • Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: vì cái chất quý trong sạch của Trời
 • Trạng ngữ chỉ cách thức : như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết
 • Trạng ngữ chỉ phương tiện: với khả năng thích hợp với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *