Giáo án bài Trả bài tập làm văn số 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Trả bài tập làm văn số 1

1. Kiến thức

– Thấy được ưu, nhược điểm trong bài làm của mình biết cách sửa chữa, rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo.

– Biết kể lại truyện truyền thuyết đã học bằng lời văn của em.

2. Kĩ năng

– Luyện kỹ năng chữa bài viết của bản thân và của bạn.

– Bước đầu có kĩ năng phát hiện lỗi và sửa lỗi cho bài viết.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng phân tích đề, lập dàn ý, sửa chữa lỗi.

1. Giáo viên sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo chuẩn ktkn.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi…

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Các bước làm 1 bài văn tự sự là gì ?

3. Bài mới

GV trả bài cho HS , qua bài làm học sinh thấy được ưu, nhược điểm trong bài làm của mình biết cách sửa chữa, rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo.

4. Củng cố, luyện tập

– Đọc bài khá :

– Yêu cầu khi làm bài văn tự sự.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài, tự sửa lỗi trong bài viết.

– Soạn bài : Em bé thông minh

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Đề bài

HS nhắc lại đề bài?

I. Đề bài

Hãy kể lại truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” theo lời văn của em.

Hoạt động 2: Yêu cầu đề

– Xác định yêu cầu của đề về thể loại? nội dung? hình thức?

II. Yêu cầu đề

1- Thể loại : Tự sự

2- Nội dung : Truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”

3- Hình thức : Đủ 3 phần, viết bằng lời văn của em

Hoạt động 3 : Dàn ý

GV hướng dẫn học sinh lập dàn ý với từng truyện?

III. Dàn ý

1. Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh

a. Mở bài : Dẫn dắt vào truyện, giới thiệu vua Hùng kén rể.

b. Thân bài : Diễn biến các sự việc.

– Hai thần cầu hôn, vua yêu cầu sính lễ.

– Sơn Tinh lấy được Mị Nương.

– Hai thần giao chiến.

c. Kết bài : Kết quả, ý nghĩa truyện.

– Suy nghĩ của bản thân.

Hoạt động 4: Nhận xét chung

IV- Nhận xét chung

– Ưu điểm : Hai lớp đều nắm được thể loại, cốt truyện theo trình tự diễn biến.

+ Một số bài biết sáng tạo bằng lời văn của mình.

– Nhược điểm :

+ Một số bài bố cục chưa rõ ràng, chưa tập trung vào sự việc chính.

+ Chưa biết tách đoạn, ý.

+ Lời thoại nhân vật chưa chính xác.

+ Dùng từ thiếu chính xác.

+ Sai chính tả.

+ Diễn đạt còn lủng củng.

Hoạt động 5: Chữa lỗi cụ thể

GV nêu ưu điểm phân tích cụ thể một bài.

GV nêu nhược điểm những học sinh đã mắc lỗi yêu cầu HS xem lại bài, phát hiện lỗi sai và sửa.

V- Chữa lỗi cụ thể:

1- Bố cục :

Mở, thân, kết chưa rõ ràng

2- Dùng từ, diễn đạt

– Vua Hùng muốn sắm cho con một chàng rể tốt → Vua muốn kén cho con một người chồng xứng đáng.

– Em xin thể hiện lại bằng lời văn của em.

– Trời mưa to, nước sông dâng lên từ từ.

– Hôm nay ngồi trong nhà giữa cơn lũ.

– Chàng có sức khoẻ phi phàm → phi thường.

3- Chính tả:

– Viết tắt

– Đến chước → trước

– Tràng chai → chàng trai

– Chuyện cổ tích → truyện

– Câu truyện → chuyện

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *