Giáo án bài Tập làm thơ tám chữ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tập làm thơ tám chữ

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Đặc điểm của thể thơ tám chữ.

2. Kĩ năng

– Nhận biết thơ tám chữ.

– Tạo đối, vần nhịp trong khi làm thơ.

3. Thái độ

– Yêu thích thơ văn có ý thức p/tr năng khiếu làm thơ.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc các tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu, làm bài tập SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

H: Nêu tên và khái niệm của các phép tu từ từ vựng?

3. Bài mới

Các em đã được học các bài thơ theo thể thơ 8 chữ, vậy cách gieo vần, nhịp và luật thơ của thể thơ 8 chữ như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm thơ 8 chữ trong giờ học này.

4. Củng cố – luyện tập

– Làm một bài thơ 8 chữ với nội dung tự chọn

– 1 H/s nhắc lại đặc điểm thể thơ 8 chữ

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Hoàn thành bài thơ.

– Sưu tầm những bài thơ 8 chữ; chuẩn bị: Trả bài kiểm tra văn – xem lại nội dung đề bài kiểm tra – nhận xét bài làm.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *