Giáo án bài Khởi ngữ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Học sinh nắm được khái niệm Khởi ngữ,đặc điểm,công dụng của khởi ngữ trong câu.

– Tích hợp với Văn qua văn bản Bàn về đọc sách với Tập làm văn ở bài phép phân tích và tổng hợp.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng nhận diện khởi ngữ và vận dụng đặt câu có khởi ngữ

3. Thái độ

– Có ý thức vận dụng khởi ngữ trong khi nói và viết

1. Giáo viên

SGK. Sgv, đọc các tài liệu tham khảo liên quan, chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài: đọc tìm luận điểm lí lẽ, dẫn chứng cho từng phần, trả lời các câu hỏi trong mục đọc hiểu.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Sự chuẩn bị của học sinh.

H: Nhắc lại các nội dung tiếng việt đã học ở kì I ?

3. Bài mới

Trong câu thường có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Nhưng cũng có thành phần của câu đứng trước chủ ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu đó gọi là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều đó qua bài học hôm nay.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Hệ thống toàn bài: Khởi ngữ là gì? vị trí và công dụng trong câu?

H: Học sinh nhắc lại ghi nhớ.

H: Phân biệt khởi ngữ với trạng ngữ trong câu

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Về nhà: học bài, Xem lại các bài tập luyện tập nhận diện và viết đoạn có khởi ngữ

– Đọc trước bài: Các thành phần biệt lập

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

7 Comments

  1. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after tiring CBD like difference between hemp and marijuana because of the first age, I at the last moment experienced a complete night of restful sleep. It was like a arrange had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were merciful yet intellectual, allowing me to drift afar obviously without sensibilities woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but welcome bonus. The partiality was a flash earthy, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer for my sleep and anxiety issues, and I’m thankful to arrange discovered its benefits.

  2. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after demanding CBD like how long does weed stay in your urine because of the from the word go time, I at the last moment knowing a full night of restful sleep. It was like a bias had been lifted mad my shoulders. The calming effects were indulgent still sage, allowing me to inclination off logically without sensibilities confused the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The tactfulness was a minute rough, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer for my siesta and uneasiness issues, and I’m grateful to arrange discovered its benefits.

  3. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after trying CBD like can cbd oil be detected in luggage in the course of the first once upon a time, I lastly knowing a busty eventide of relaxing sleep. It was like a force had been lifted off my shoulders. The calming effects were indulgent yet profound, allowing me to roam slow uncomplicatedly without sensibilities confused the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but acceptable bonus. The cultivation was a bit rough, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my sleep and anxiety issues, and I’m thankful to arrange discovered its benefits.

  4. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia on years, and after demanding CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/what-do-cbd-gummies-do-for-men for the first age, I lastly trained a complete eventide of restful sleep. It was like a force had been lifted off my shoulders. The calming effects were merciful after all sage, allowing me to roam afar naturally without sympathies groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime desire, which was an unexpected but receive bonus. The tactfulness was a fraction earthy, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my nap and solicitude issues, and I’m appreciative to procure discovered its benefits.

  5. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after demanding CBD like https://www.cornbreadhemp.com/blogs/learn/can-you-take-cbd-oil-on-a-plane because of the key mores, I finally trained a full nightfall of restful sleep. It was like a arrange had been lifted misled my shoulders. The calming effects were indulgent yet scholarly, allowing me to drift afar naturally without feeling groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but receive bonus. The cultivation was a flash lusty, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my slumber and solicitude issues, and I’m appreciative to arrange discovered its benefits.

  6. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia looking for years, and after infuriating CBD like pro the prime time, I lastly practised a busty nightfall of pacific sleep. It was like a force had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were indulgent after all profound, allowing me to roam slow logically without sympathies groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The partiality was a bit shameless, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my nap and uneasiness issues, and I’m appreciative to have discovered its benefits.

  7. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after tiring CBD like pro the from the word go age, I finally knowing a full eventide of relaxing sleep. It was like a weight had been lifted mad my shoulders. The calming effects were calm yet intellectual, allowing me to roam slow obviously without sensibilities confused the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but acceptable bonus. The partiality was a flash lusty, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer inasmuch as my siesta and solicitude issues, and I’m appreciative to procure discovered its benefits.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *