Giáo án bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Có những hiểu biết ban đầu về l/s văn học VN.

– Một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học đã học.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng hệ thống hoá tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.

– Đọc hiểu t/p theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ

– Có ý thức hệ thống hoá vhọc VN theo thời kì. bỗi dưỡng t/y văn học.

1. Giáo viên

– Soạn bài, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo, SGK, SGV…

2. Học sinh

– Chuẩn bị ôn theo nội dung câu hỏi SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Các thể loại văn học trong chương trình Ngữ văn THCS cho ví dụ minh họa ?

3. Bài mới

Để nhìn lại tổng thể những vẫn đề về thể loại văn học trong phần văn THCS, chúng ta tổng kết tiếp tiết 2

4. Củng cố, luyện tập:

– Y/C trả lời 5 bài tập trang 193, 194

   + Chú ý ở BT: Có 1 số điểm khó sự ảnh hưởng trên nhiều phư¬ơng diện: Thể loại, chủ đề, cốt chuyện , nhân vật , hình ảnh, chi tiết…

VD: Truyện Kiều, thơ HXH; bài thơ Con Cò (Chế lan Viên); thơ Nguyễn Du.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Theo các nội dung đã tổng kết ở tiết 1, học phần ghi nhớ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *