Giáo án bài Cố hương (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Cố hương (Tiết 2)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được:

1. Kiến thức

– Tinh thần phê phán sâu sắc xh cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

– Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

– Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương

2. Kĩ năng

– Rèn cho học sinh kĩ năng đọc -hiểu vb truyện hiện đại nước ngoài.

– Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận 1 vb truyện hiện đại.

– Kể và tóm tắt được truyện.

3. Thái độ

– Có t/cảm trong sáng, có tinh thần phê phán sâu sắc, ty quê hương.

1. Giáo viên

   + Soạn bài đọc tài liệu nghiên cứu bài, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài: đọc, tóm tắt, trả lời các câu hỏi đọc hiểu.

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

– Tóm tắt ngắn gọn truyện “ Cố hương” Nêu tên các nhân vật?

3. Bài mới

– Trong cảm nhận quan sát của người trở về sau 20 năm con người nơi cố hương ntn? Tôi nghĩ gì trên đường rời quê chúng ta cùng tìm hiểu bài học trong tiết học tiếp theo này.

4. Củng cố – luyện tập

– Nêu điểm khác biệt của Nhuận thổ trước và sau 20 năm- điền vào bảng

H: Nhận xét về đất nước con người TQ những năm đầu thế kỉ 20 so sánh với hiện tại ?

1. H/a con dg mang ý nghĩa gì?

A. hướng đi mới cho ng dân TQ

B. Con dg đi từ nơi này đến nơi khác.

C. Tương lai của đất nc TQ.

2. phương thức biểu đạt đc sử dụng trong đoạn văn cuối là ?

A. Tự sự – miêu tả – nghị luận.

B. Tự sự – biểu cảm.

C. Tự sự – miêu tả, biểu cảm

3. Em hiểu gì về XHTQ vào những năm 1923

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Ôn tập lại các bài đã học.

– Chuẩn bị Kiểm tra TV, ôn tập các nội dung đã học trong giờ ôn tập

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *