Giáo án bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.Cách dãn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.

– Biết lựa chọn cách dẫn thích hợp trong từng hoàn cảnh g/t cụ thể

2. Kĩ năng

– Nhận ra đc cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

– Sử dụng đc cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong quá trình tạo lập vb.

3. Thái độ

– Có ý thức sử dụng lời dẫn trực tiếp,gián tiếp trong nói và viết.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài ( trả lời câu hỏi sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– Nhận xét về hệ thống từ ngữ xưng hô và nêu cách dùng từ ngữ xưng hô trong hội thoại ?Làm bài tập 4 sgk ?

– Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Khi tạo tập văn bản viết, ta thường dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật. Song các dẫn đó của ta đã đúng hay chưa? Có những cách dẫn nào; để tìm hiểu về vấn đề này, mời các em sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.

4. Củng cố – luyện tập

– Nội dung:

   + Lời dẫn gián tiếp? Cho ví dụ.

   + Lời dẫn trực tiếp? Cho ví dụ.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài

   + Xem lại cácbài tập.

– Làm bài tập: Chuyển các lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp và chuyển đoạn hội thoại sau thành một đoạn văn kể chuyện: “Sinh dỗ dành → Chẳng bao giờ bế Đản cả”

– Chuẩn bị bài: “Luyện tập tóm tắt văn bản TS”

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

6 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *